English

Zeeland

Visie en doel van ZeeGam:
Het uiteindelijke doel is het oprichten van 10 groeikernen langs de rivier met tuinbouw, toerisme en vervoer als belangrijkste factoren. Kennis overdracht staat centraal in de visie van ZeeGam. Zeeland heeft uitgebreide kennis en ervaring met wat een rivier en watervoorziening kan doen voor landbouw, tuinbouw en aanverwante gebieden. Gambia is een relatief klein land op het Afrikaanse continent. Een soort Marshallplan is uitvoerbaar. Doordat het land klein is kunnen de mensen uit Zeeland zelf de resultaten van het hulpprogramma zien als ze er op vakantie komen.

 

ZeeGam staat voor Zeeland helpt Gambia. Het streven is kennis naar het West Afrikaanse land te brengen, wat resulteert in een plan voor gestructureerde ontwikkeling.

Zeeland

Analyse en masterplan:
Het initiatief van ZeeGam is genomen door Sjak Wijnacker. Gedurende zijn werkzaam leven nam hij deel aan een groot aantal projecten in ontwikkelingslanden, uitgezocht door PUM. Dit is een semie–officiële Nederlandse NGO organisatie, die gebruikmaakt van de expertise van business excutives. Dit resulteerde in een passie hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Tijdens een van zijn privé reizen kwam hij in Gambia terecht en hij merkte gelijkenis op met het gebied in Nederland waar hij woont. Tegen het eind van zijn loopbaan stak hij veel tijd in het maken van het ZeeGam concept.

Achtergrond
Veel toeristen die een ontwikkelingsland bezoeken bieden hulp aan de mensen die ze daar ter plekke ontmoeten. Zulke initiatieven moeten worden toegejuicht. Echter deze inspanningen zijn van korte duur. ZeeGams plan is coördineren en te werken volgens een masterplan. Het basisprincipe is kennis overdracht. ZeeGams hele plan zal veel t28.08.2011 dat een project, eens gestart, doorgang zal vinden.

waterpomp

Onze thuisbasis in Gambia
ZeeGam heeft een thuisbasis in Gambia. Als U het land bezoekt willen we graag helpen indien U dat wil.

Planning
Het jaar 2009 is gebruikt om een weg te vinden, samen met de enthousiaste Gambianen,het masterplan verder vorm te geven. Dit heeft tot resultaat dat er mogelijk twee groeikernen zijn gevonden die kunnen beginnen.

Sponsoring:
Voor een project als dit is sponsoring essentieel. Tussen andere doelstellingen wordt de website ook in dit kader gebruikt.

Mogelijkheden en gelegenheden – die we de Gambianen zouden willen bieden.

Mensen uit Zeeland willen de Gambianen graag helpen hun leefomstandigheden te verbeteren.

Alle mogelijke bijdragen zijn welkom. Hierbij is niet alleen te denken aan geld, maar ook aan kennis en ervaring

 

Laatste wijziging op 28.08.2011 (sitemap)