Logo
Gezicht op dorp

Bedrijven opstarten.
ZeeGam wil binnen zijn eigen structuur bedrijven opzetten om de groeikernen tot ontwikkeling te brengen. Deze bedrijven moeten zelfstandig werken.
Via kennis en investering willen we deze bedrijven winstgevend maken.
Alleen winstgevende bedrijven hebben een toekomst.
Alle werk wat door deze bedrijven voor de stichting wordt uitgevoerd zal afzonderlijk worden afgerekend en geregistreerd. Dit om duidelijk te maken waar de sterke en zwakke plekken zitten in de organisatie.
ZeeGam kan voor deze nieuwe bedrijven werk regelen, het leerproces bevorderen en eventueel ook helpen door goederen en sponsoren te zoeken.

Een zakelijke insteek
Wil armoede afnemen dan zal de economische groei in Gambia van de grond moeten komen. Omdat een ondernemend midden- en kleinbedrijf zorgt voor toename van werk en inkomen, vormen deze lokale bedrijven de primaire doelgroep van ZeeGam voor armoedebestrijding. De aanpak is zakelijk en richt zich zo objectief mogelijk op verbetering van de bedrijfsvoering. Daarbij werkt ZeeGam vraaggestuurd, rechtstreeks en kosteneffectief
De achterliggende gedachte bij de oprichting van ZeeGam was simpel: bedrijven en instellingen in ontwikkelingslanden hebben te kampen met kennisachterstand en gebrek aan ervaring. Zeeland beschikt mensen die graag en belangeloos willen helpen bij kennisoverdracht.
Veel mensen zijn in een levensfase beland waarbij men graag teruggeeft wat de maatschappij hen gegeven heeft. ZeeGam brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Ontwikkeling MKB
Kleine bedrijven zijn in Gambia de trekkers van de economie. In Gambia spelen zij een sleutelrol in de bestrijding van armoede. Daarom richt ZeeGam zich ook op de duurzame ontwikkeling van de private sector. Met name kleine -bedrijven met groeipotentieel bevorderen de werkgelegenheid op lange termijn, hebben een emanciperende werking op de lokale sociaaleconomische omstandigheden. Zij vormen de doelgroep.

Als we er van uit gaan dat alle in de onderstaande tabel genoemde bedrijven voor komen in Gambia, is het alleen maar goed om hier aan te beginnen als we werkelijk nieuwe dingen brengen waardoor vooruitgang geboekt kan worden.
Soms kan advies en hulp aan bestaande bedrijven een direct resultaat brengen. Dan moet dit zeker de voorkeur hebben.

Bedrijven die kunnen worden opgezet binnen de ontwikkelgebieden
Steun van uit Nederland van gelijksoortige bedrijven zou hier zeer welkom zijn
.


     Voor beelden van mogelijkheden:

1

Fruitsap bottelen, Conserven fabriek

2

Bouw firma

3

Jatropha planten en olie persen

4

Steenfabriek opzetten

5

Beton afrastering palen maken om oerwoud te sparen

6

Sierbetonbakken maken (betonwarenfabriek )

7

Bedmatrassen maken

8

Tuin- en potplanten kweken

9

Zaai- en stekafdeling voor verkoop

10

Zuivelproducten

11

Meubels maken

12

 Timmerwerkplaats. Houtsnijwerk voor kamerinrichting en deurverfraaiing

13

Dakbedekking van grassen, rietdekkers

14

Staalwerkplaats voor deuren en kapspanten Lasbedrijf

15

Stratenmakers die met gereedschappen rondtrekken

16

Veehouderij voor vleesproductie

17

Biogas installatie brandstoffen

18

Bijenteelt

19

Winkel tweedehandskleding met naaiwerkplaats

20

Bedrijfskleding maken

21

Gordijnen en stoffering voor hotel maken

Laatste wijziging op 29.06.2009