Logo
Gezicht op dorp

Logo Logo Logo

De droom van ZeeGam

Sjak: “Als toerist in Gambia ben ik gaan dromen wat Nederland en in het bijzonder Zeeland zou kunnen betekenen voor Gambia. Het viel me op dat het gebied waarvoor ZeeGam zich wil inzetten zowel qua oppervlakte als structuur grote overeenkomsten vertoont met de situatie in Zeeland. Net als in Zeeland is er sprake van een rivierengebied. In Zeeland zijn die omstandigheden aanleiding geweest voor industriële en toeristische ontwikkeling van de regio. Maar in Gambia gebeurt er niets met en rond de rivier, terwijl deze rivier bovendien stroom op waards ook nog eens zoet water bevat. De mensen in de dorpen gaan bij wijze van spreken dood van gebrek aan water op duizend meter van de zoetwater rivier. Gambia laat op dit moment in mijn ogen dus vele mogelijkheden onbenut om de sterke punten van het rivierengebied uit te buiten ten dienste van de lokale bevolking.”

Analyse
“Tijdens mijn onderzoek in Gambia heb ik veel particulier initiatief gezien. Dat is vaak hulp op kleine schaal aan mensen met wie toevallige ontmoetingen tot stand komen,zoals mensen uit de toeristenindustrie, de taxichauffeur, hotel personeel en beachboys.
Deze hulp is niet gestructureerd en heeft het effect van een druppel op een gloeiende plaat. Ik mis de structurele op bouw en de rioriteitstelling.”

Masterplan
“ZeeGam wil daarom een stichting zijn, die werkt volgens een masterplan, met als speerpunt het brengen van kennis. Zo’n aanpak is er nog niet in Gambia.
Gambia is zo klein dat Zeeland met zijn kennis over de rivier, water en landbouw alleen in staat is om hier een soort Marshallplan voor op te zetten. De resultaten zouden in dit kleine land zicht baar zijn en gecontroleerd kunnen worden door de Zeeuw die hier ook op vakantie kan gaan en dan met eigen ogen of zelfs met eigen inzet kan zien dat Ontwikkeling hulp wel mogelijk is als het maar georganiseerd wordt.”

Basisgedachte ZeeGam
“Wij kunnen alleen het tempo versnellen en de kwaliteit van het leven van deze mensen verbeteren door hen werk te geven waar ze zelf trots op zijn .De resultaten komen dan ten goede aan de gemeenschappen waar zij onderdeel van zijn. De Gambianen moeten de kans en de vrijheid hebben om een inkomen te verwerven en hun kinderen onderwijs te laten volgen. De Gambiaanse regering ondersteunt de plannen van ZeeGam. Het ontbreekt aan kaderpersoneel om dit uit te voeren. ZeeGam wil als speerpunt deze kennis brengen. De financiële middelen komen dan wel uit bestaande bronnen. Het ontbreekt bij de meeste hulpprogramma’s aan goede planvorming en een kader voor de uitvoering.”

“De gedachte van ZeeGam is om een infrastructuur op te zetten waardoor het land bereisd kan worden door vakantiehoudende Europeanen. Op deze manier wordt het binnenland ontsloten voor het brengen van kennis rondom de rivier. Als eerste kan dan gedacht worden aan waterwerken waardoor, grondwater en  het zoete water van de rivier beschikbaar komt voor land- en tuinbouw. Dit is dan echt ontpolderen door het toelaten van water in de omliggende landbouwgronden. Als de wereld spreekt in termen van millennium doelen waarom dan zoveel zoetwater via de Gambia rivier  in de Oceaan laten lopen, terwijl de landbouwgronden rondom de rivier liggen te verdrogen? Als we zien wat water kan betekenen in Israël en Egypte, dan licht er voor Gambia een toekomst open.

Voorbeelden
“Een succesformule voor gestructureerd hulp bestaat er al. Ik heb goede ervaringen met het werk van www.stichtingbouwen.nl, www.pum.nl en projects-abroad.Wat de opbouw van tuinen mogelijk maakt door het brengen van kennis en een klein beetje geld is als voorbeeld: www.tonnie.info

“Discussie over ontpolderen is letterlijk geld in het water gooien. Met het ontpolderingsgeld kunnen we een heel land op de been brengen. Er kan volop nieuwe natuur gemaakt worden in de woestijn. Ontwikkelingshulp moeten we nu omzetten in kennisoverdracht naar dit land. Grond heeft er geen waarde, de mensen moet er nog werken voor 2 euro per dag.
Het wordt tijd dat we samen gaan nadenken over wat een kennisbrenger in een dergelijk land allemaal kan doen. “
Mogelijkheden voor Zeeland:

 1. Het laten voorstellen van project door scholen.
 2. Aan toeristen vragen projecten voor te dragen aan studenten
 3. Kennisuitwisseling van de scholen, ondersteund door de bedrijven.
 4. Onderzoek naar de zoetwater mogelijkheden van de rivier.
 5. Het stimuleren van de bouwmarkt door kennis van steen en beton te leveren.
 6. Het opzetten van transport over de rivier.
 7. Het opzetten van transport over de weg.
 8. Het helpen ontwikkelen van oestercultuur.
 9. Het leveren van landbouwkennis door het opzetten van tuincomplexen.
 10. Het stimuleren van toeristenindustrie.
 11. Het stimuleren van scheepsbouw voor gebruik op de rivier.
 12. Het beter structureren van de toepassing en levering van kunstmest.
Laatste wijziging op 31.08.2009