Logo
Gezicht op dorp

Groeikernen

De aanleg van een infrastructuur door middel van het opzetten van groeikernen langs de rivier. Deze kernen kunnen dan het toerisme stimuleren, met een hotelketen, tuinen en bouwprogramma’s.

kaart van GambiaEen groeikern is een plaats aan de rivier waar volgens plan ontwikkeling zal plaats vinden. ZeeGam doet dit op meerdere plaatsen tegelijk waardoor de dorpsgemeenschappen van elkaar kunnen leren.
De Gambiaanse regering zal de locaties selecteren in samenwerking met ZeeGam.
Op de gekozen locatie zal ZeeGam dan starten met een vrouwentuin en een onderkomen voor projectontwikkelaars.
Dit in samenwerking met de dorpsgemeenschap en sponsors.
De dorpsgemeenschap moet zelf met ideeën komen, pas dan is er een goede start mogelijk. Als alle plannen klaar zijn en er voldoende kennis en draagkracht aanwezig is, kunnen de mensen zelf aan de opbouw beginnen.
Sponsoring is nodig om een project sneller uit te voeren, niet om het project te dragen. Want als een plan niet zonder sponsoring kan, heeft het geen bestaansrecht en moet het ook niet worden opgestart. Dit moet bij elk initiatief vooraf eerst goed worden onderzocht.

Je ziet overal in het binnenland kleine hulpprojecten, opgezet door toeristen, voor scholen, taxibedrijven, ziekenhuizen enz.
De stichting stelt zich ten doel om ook deze projecten te helpen met structuur en kennis. Voor informatie over stichtingen die al werkzaam zijn in Gambia. Zie: kenniscentrum
Als er een hotelaccommodatie wordt gebouwd in een groeikern dan kan de toerist in deze kern geld genereren voor de uitbouwen en voort bestaan.
Resultaat:
Werkgelegenheid.
Kennis overdracht.
Sterke verbetering infrastructuur.

Groeikern afmetingen
Met het oog op eventuele uitbreidingsmogelijkheden gaat ZeeGam uit van een grondgebied van 50 hectare per groeikern.
Deze grond kan dan worden gebruikt voor intensieve landbouw en het cultiveren van citrus vruchten en bananen. Deze gronden kunnen dan ook als voorbeeld en modeltuinen worden gebruikt. Rondom zullen bomen worden aangeplant. Op deze manier ontstaat er een groen stukje Afrika rond het hotel, waar het goed verblijven is voor de toerist.

Momenteel lopen er in Afrika vele plannen om de woestijn tot stilstand te brengen.
Deze plannen zouden perfect kunnen aansluiten op de stichting door een extra groengordel van Jatropa rondom de groeikern te plaatsen.
Zij zouden dan het benodigde water kunnen betrekken uit de tuin.

Plan uit werkingen voor een groeikern.
Terreinindeling voorstel
Hotelkamer indeling voorstel rond 6 meter, koepel woning.
Hotel indeling met tongewelven
Mahonie bomen aanplanten.

Laatste wijziging op 07.07.2009