Logo
Gezicht op dorp

Ontwikkeling van een nieuwe kern binnen de keten van 10
Voor  ZeeGam start in een dorp, moet er eerst discussie gestart worden  om de mensen te leren wat nu de echte verandering voor hen zal zijn.
Willen zij dit wel en willen ze er voor gaan?
Omdat ZeeGam dit op meerdere plaatsen wil doen zal er volgens een vragenlijst  worden gewerkt waardoor we ook de antwoorden van de verschillende dorpen kunnen vergelijken.

Wat voor verandering brengt werk naar een dorp.
Als er in een dorp gewerkt gaat worden zal dit de gemeenschap totaal veranderen, bezit  van vee is dan niet de  meer de enige rijkdom maar hier zal dan ook kennis en arbeid bijkomen, die gaat bepalen wat men te besteden heeft
Als we er van uit gaan dat het werkeloosheidspercentage in de droge tijd 80 % is kunnen we stellen dat als ZeeGam loon  gaat betalen, dit besteedbaar geld is voor het dorp, dus hulpverlening in de vorm van loon voor werk.
De hulpverlening bestaat dus niet uit geven, maar  uit sponsoren van opstart programma’s.
Als het programma goed wordt georganiseerd zullen de resultaten zeer hoog zijn, soms zelfs kosten dekkend. Het afdekken van het risico kan soms al voldoende zijn  om een project te starten.

Voor beelden:
Een groentetuin ontwikkelen:
Dit  kost ZeeGam, cement, betonstaal, mallen gebruik, metaalgaas en arbeidsloon.
Het loon deel komt direct ten goede aan de gemeenschap            
De materialen moeten worden gesponsord.
Het resultaat van de inspanning komt ten goede aan de groeikern en het dorp, door verkoop van groente en fruit.

Maken van steen      
Machines moeten worden gesponsord
Materiaal is gedeeltelijk lokaal aanwezig cement  moet worden gesponsord.
Het loon komt direct ten goede aan de gemeenschap.
Het resultaat is een verkoop bare steen voorraad.

De werkelijke sponsoring is het verschil tussen inkoop van materiaal, loon en verkoop.
Laatste wijziging op 29.06.2009