Logo
Gezicht op dorp

Projectmatige ontwikkeling van Gambia via werk en kennisoverdracht.

    Het beste resultaat voor werk en inkomen kan worden bereikt met:
    Tuinbouw, Transport, Bouw, Hotel, Toerisme.

  1. De tuin is de plaats waar de ontwikkeling begint.
  2. Transport en organisatie kan de verkoop van tuinbouw producten verbeteren.
  3. Bouwen is mogelijk met meer kennis.
  4. Hotel kan dienen als voorbeeld voor bouw en organisatie.
  5. Toerisme is een bron van inkomsten.

Als we spreken over groeikernen langs de rivier dan bedoelen we het ontwikkelen op meerdere plaatsen en gelijktijdig. Kleinere projecten kunnen dan gebruik maken van de aanwezige infrastructuur.

Projecten kunnen niet zonder medewerking van de dorpsgemeenschap en sponsoring.
De dorpsgemeenschap moet ook zelf met ideeën komen. Dan pas is er een goede start mogelijk. Als alle plannen klaar zijn en er voldoende kennis en draagkracht aanwezig is, kunnen de mensen zelf aan de opbouw beginnen.

Sponsoring is vooral belangrijk om een project sneller te doen uitvoeren, niet om het project te dragen. Want als een plan niet zonder sponsoring kan, heeft het geen bestaansrecht en moet het ook niet worden opgestart. Dit moet bij elk initiatief vooraf eerst goed worden onderzocht.

ZeeGam heeft als hoofddoel: coördineren, kennis verstrekken, initiatieven ontplooien, en machines voor tuin en bouw organiseren. ZeeGam zorgt ook voor samenhang van alle projecten in het geheel van groeikernen.
Laatste wijziging op 11.07.2009