Logo
Gezicht op dorp

In Gambia zijn vier type stenen gangbaar: gedroogde kleisteen, gebakken kleisteen en
handvorm holle betonsteen. En sinds kort geperste kleisteen met toevoeging van 5% cement. Al deze productievormen zijn echter zeer arbeidsintensief. ZeeGam wil daarom enkele eenvoudige machines aankopen om de stenenproductie te versnellen en de kwaliteit van de stenen te verbeteren, waardoor ook de kwaliteit van de te bouwen bouwwerken verbetert.

Alle werkzaamheden rondom de machines kunnen worden gedaan door de dorpsbewoners zelf.(zeven van grond en steen, maken van cementmengsel, vullen machine, uitpakken geproduceerde steen, steen verzorgen na de productie met water en beschermen voor de zon).

De wijze van bouwen en de toepassing in het bouwwerk moeten de keuze bepalen welke steen er moet worden aangemaakt. De baksteen is wel de beste maar ook de duurste, gezien het transport en gebruik van hout voor het bakproces.
Als beste keuze komt de geperste steen met cement in aanmerking en de leemsteen eventueel voor binnenmuren. De betonsteen kan eventueel gebruikt worden voor fundatie en waterwerken.

Stappenplan voor het op zetten van een steenproductie in het dorp

 1. Duidelijk de gemeenschap informeren wat er gaat gebeuren.
 2. De beslissers van het dorp meenemen naar plaatsen waar zij productie kunnen zien.
 3. Door lokale mensen goed laten uitleggen wat zij zelf kunnen doen en wat het verschil is met moddersteen.
 4. Bewoners en overige betrokkenen steenproducten laten zien en uitleggen wat van hen wordt verwacht.
 5. Onderzoek doen naar de grondstof in de omgeving van het bouwplan.
 6. Samen met de bewoners productie locatie kiezen.
 7. Inrichten egaliseren en indelen van het productie terrein.
 8. Starten met winning van grondstoffen.
 9. Grondstoffen in voorraad leggen op productieterrein en aanvoer regelen tijdens productie.
 10. Cement opslag regelen.
 11. Opstart productie met handvorm betonmallen om dorp en omgeving te wennen aan productie.
 12. Uithard terrein vlak maken.
 13. Afdak maken om later de productie machines onder te zetten waar door de medewerkers uit de zon staan.
 14. Aanvoer van productiemachine voor leemsteen en holle betonblokken volgens model eier legmachine.
 15. Eerste leerproces opstarten voor de mensen om mengsels te maken voor leemsteen en betonsteen.
 16. Opstart productie van persleem cementblokken.
 17. Nu kunnen de dorpsbewoners echt worden ingezet om alle machines op gang te houden.
 18. De productie wordt nu ingepland afhankelijk van het te bouwen volume voor de geplande periode.

Informatie over dit onderwerp.

www.hydraform.co.za
www.earth-auroville.com
www.greenhomebuilding.com
www.terrabuilt.com
leem.vanalles.info
www.agram.co.za
www.naturalhomes.nl
www.vds-beton.be
www.terrabuilt.com

Gambiaanse handvorm leemsteen
 

 

Betonsteen maken

 

 

Zuid Afrikaans Hydroblok Systeem
   

 

Kleipers met weinig cement
 
1
www.agram.co.za
2
www.hydraform.com
3
www.earth-auroville.com


Klik voor voorbeelden van de mogelijkheden van deze machine op de foto.

4
www.dirtcheapbuilder.com
www.dirtcheapbuilder.com
5
www.vds-beton.be
6
www.betonprint.nl
www.printbetonholland.nl

 

Laatste wijziging op 08.07.2009