Logo
Gezicht op dorp

Tuinbouw
Door per groeikern een tuin op te zetten zijn we instaat om kennis te maken met de bevolking en gelijktijdig een flink stuk van hun levensomstandig heden te verbeteren.

LogoHet opzetten van tuinbouwprojecten voor vrouwen in Gambia is al met succes op diverse plaatsen toegepast. Het past in de cultuur en levert de vrouwen een basisinkomen op. (Klik op de foto hiernaast voor een fotoalbum)

Tuinbouwproject, doel:                  

  1. Direct voedselverbetering voor de bewoners.
  2. Meer zelfstandigheid voor een grote groep vrouwen.
  3. Mogelijkheden van verkoop, vooral als er ook een vracht beurtvervoer ontwikkeld wordt.
  4. Schoon drinkwater en elektriciteit in het dorp.
  5. Basis voedselvoorziening voor de op te zetten hotelketen.
  6. Dorp leert zichzelf te organiseren, en hoe om te gaan met invloeden van buitenaf.

Het principe van een tuinbouwproject
Vrouwen krijgen een afgerasterd stuk grond, waarbinnen middelen zijn om aan voldoende water te komen.
Met dit water verzorgen zij hun eigen groente.
Gelijktijdig kunnen zij tegen betaling een mango- en zuidvruchtentuin opzetten en van water voorzien. Na ongeveer 4 jaar zijn de vruchtbomen zo sterk dat water geven niet meer nodig is.
Zij geven dan jaar in en uit, schaduw en vruchten, voor dorp en toerist.
De groentetuin zal in enkele jaren opbrengsten hebben die gebruikt kunnen worden voor de toekomstige hotelaccommodatie en de lokale bevolking.

Tuinen waar we van kunnen leren in Gambia
www.tonnie.info
www.stichting-oog.nl

Kenniscentrum

Wijze van uitvoering

1
Eerst zorgen voor een goede afrastering om de dieren buiten de tuin te houden.
2
Zorgen voor water, door middel van boorputten voorzien van een bronpomp aangedreven met stroom van een aggregaat. Waar mogelijk ook klassieke waterputten en touwpompen gebruiken.
3

Voor de continuïteit moeten de vrouwen van het dorp een vereniging oprichten en       een bestuur vormen om de tuin te beheren.
Via deze vereniging kunnen zij ook zorgen voor een microkrediet om zo te kunnen zorgen voor de benodigde brandstof en zaden.

4
  Het project zal zelf in staat zijn om via verkoop de brandstof te kunnen financieren
De keuze van een windmolen en zonnecollectoren klinkt wel mooi maar kost bij het opzetten van een tuin zeer veel geld voor de financiers van het project.
Laatste wijziging op 08.07.2009